Over de Tarot

Wat is Tarot? Waar komt het vandaan? Hoe werkt het?

Op deze vragen kun je snel antwoord geven: De Tarot is een kaartspel, een esoterisch instrument waarvan niemand weet waar het vandaan komt, behalve dat het waarschijnlijk al zeer oud is en dat het er naar uitziet dat de kaarten ontwikkeld zijn om als orakel te dienen en als zodanig werden ze gedurende de eeuwen geraadpleegd. Nu in deze tijd, worden de kaarten nog steeds gebruikt om meer over onszelf te weten te komen en het onbewuste bewust te maken.

De Tarot kan in alle levenssituaties - maar toch vooral in tijden van crisis en bij ingrijpende veranderingen - een erg waardevolle reisgezel zijn, die onze blik op het juiste moment richt op wat werkelijk van belang is.

Juist op moeilijke tijden komen bij vele mensen kennelijk alleen vragen op als "Wanneer is de crisis eindelijk voorbij?" Daarbij zijn dergelijke vragen waarschijnlijk nauwelijks eerlijk gemeend. Wie zulke vragen stelt, wil - zo is de ervaring - alleen maar horen dat het met hem meteen weer goed gaat en wel voor altijd.

Wanneer we crisis echter opvatten als situaties waarin "ons hogere zelf" leidt, opdat ons "ik" gaat begrijpen wat we in deze wereld te leren hebben. Dan wordt het duidelijk dat zulke vraagstellingen feitelijk onzinnig zijn.

Bekers-X

De Zon