Over het onstaan van het Arristara logo...

Door Hjalmar

Algemeen:
Ik wilde een soort mystieke sfeer laten zien. Iets oerouds. Een beetje tolkien, iets magisch, maar met een serieuze ondertoon. Ik probeerde bij het maken van dit logo de betekenis spontaan te laten komen en er niet teveel over na te denken.


Arristara logi

Lettervorm:
Ik zag direct een bepaalde vorm voor mijn ogen, toen John mij vertelde hoe zijn praktijk ging heten. (Al had ik het eerst verkeerd verstaan: Arrestara). De vorm van het logo is waarschijnlijk geïnspireerd op de klank van het woord. Arristara klinkt voor mij als een Russische prinses uit een sprookje. Daarom ben ik uitgegaan van een krullerig geheel in de vorm van een jaden juweel gevat in goud. Jade of groen heb ik gekozen vanwege de mystieke betekenis. In de middeleeuwen was groen de kleur van de magie. Het lettertype is geen bestaande letter, maar zag er gewoon logisch uit. Het vloeit als een soort handtekening.

Schild:Arristara logo vorm schets
Toen ik rustig keek naar de ronde vorm van de a en de t, zag ik een soort ovaal of ei zweven. (het ei staat rechtop in het originele logo, voor de site heb ik een versie gemaakt met een liggend ei, om de beschikbare ruimte op de site beter te vullen). Zo ontstond het ei/schild/zegel/rad. Ik maakte het goud als de zon, omdat het leek te stralen (wellicht een associatie met de spaken van het rad?). De vormen van de letters leken eromheen te vloeien, na de toevoeging van het rad ben ik deze kolkingen gaan verbeelden, zoals je kan zien in de schets. Er ontstonden vanzelf een aantal ondersteunende krullen rondom de letters. Ze suggereren voor mij een soort stroming, waarin de letters naadloos passen. Ik had associaties met water of wind. Iets vloeiends in ieder geval.

Vanwege het stralen zette ik een vijfpuntige ster op het schild. In navolging van een illustratie van het rad van fortuin waarop de letters T A R O op de windrichtingen stonden, heb ik op de punten van de ster en in het midden tekens gezet zonder daarbij op de betekenis te letten. Ze werden gekozen op de vorm. Ik wilde een mystieke uitstraling maken, zonder een bepaalde mystieke richting uit te gaan.

Betekenis van de tekens op het schild:
Op het schild heb ik een arbitrare verdeling van donker en licht gemaakt, deze is zonder betekenis, maar levert gewoon een interessant beeld. De betekenissen van de tekens in diverse culturen en disciplines zijn van buiten naar binnen en kloksgewijs:

pentagram (ster): occult symbool voor positieve energie, vijf elementen en bescherming (wicca)

top (cirkel met kruis): heilige macht, zonnewiel, ringkruis, kracht en beheersing, logo zweedse nationalistische partij, logo franse jonge natie, heilige cirkel, windrichtingen, vier elementen, de aarde (terra), indiaans medicijn wiel, godinnen-energie, Keltisch kruis, heilige wicca plek.
Arristara
toprechts (cirkel met punt): zon/zondag, Teth (Hebreeuws), het element lucht, goud (alchemie) bindu/cirkel is de vereniging van mannelijke (punt) en vrouwelijke (cirkel) krachten,

Onder rechts (gehoornde bal met kruis): Mercurius/woensdag/element water, intellect , hermes, kwik (alchemie)

onder links (driebalken kruis): Bovenste arm is de plek waar de inscriptie op het hoofd van de gekruisigde Jezus is gemaakt. De schuine balk is zijn voetsteun (oosterse katholieke kerk) (met twee balken:) moed en succes, kruistochten, symbool voor de wereldwijde strijd tegen tuberculose,

links boven (een soort vier met krul): Jupiter, donderdag , de maan van de ziel verankerd in het kruis van de materie, overvloed.

In het midden (hoek en krul):
Dit is een eigen symbool, duidelijk het belangrijkste symbool. Dit symbool is een combinatie van de volgende symbolen:
chakra-symbool vishuddha= keel,
Sanskriet OHM/AUM = waken, slapen, dromen en trance
Hebreeuws (alef, lamed) =bescherming

Niemand zal het symbool thuis kunnen brengen, maar het is onmiskenbaar occult of mystiek, daarom is de enig ware betekenis: Mysterie!

Achtergrond:
Het schild kwam op een soort altaar te staan, in een donkere grot. De paarse kleur is om het groen aan te vullen, qua kleur in contrast en qua betekenis tegenover het groene. Paars is in onze tijd de kleur van het vreemde en ongewone. Daardoor wilde ik het iets tijdloos (zowel oud als nieuw) te geven. In de grot lopen een soort aderen van kristal of lichtende wortels. In ieder geval geeft het de grot iets rijks en benadrukt het de organische vorm van de rotsen, waardoor het altaar gegroeid lijkt in plaats van gemaakt. De vorm van de rotsen is een soort driedimensionale echo van het zwierige "handschrift".
Alles wijst naar het schild, dat daardoor het belangrijkste wordt, een soort heilige graal.

Eigen ontwikkeling:
Het Arristara logo heb ik gemaakt als voorlopig laatste in een serie 'naamlogos'. Hierbij maakte ik logos van namen van mensen, die ik goed ken. Door dan goed te kijken naar wat ik heb gemaakt, leer ik meer over wat ik voel bij deze mensen. Bij het Arristara logo heb ik geprobeerd dezelfde technieken toe te passen. Hierbij heb ik als persoon John in gedachten genomen, maar een andere naam gemaakt. Als het dus mooi is geworden, komt dat dus omdat John mooi is :)

Hjalmar

 

 

Arristara Arristara